Post 3. Tremhøj

Tremhøj er en stor bronzealderhøj, der ligger 100 meter over havet nord for Horsens fjord. Højen er bevokset med enkelte gamle bjergfyr og er meget markant i landskabet. Således kan Tremhøj ses både fra båd ude på Horsens fjord, men også fra mange steder inde i landet omkring Horsens.

Udsigten fra Tremhøj er fremragende og man kan se dele af Fyn og Samsø, der er overblik over hele Horsens by og fjord ligesom der er udsigt til højderyggen, dyne-Larsens lager i Ulldum og til området omkring Yding Skovhøj samt gårdens Hereford besætning på markerne.

Tremhøj stammer formodentlig fra ældre bronzealder, 1800-1100 f. Kr. Tremhøj er fredet og så vidt vides, er der ikke gravet i højen, så ingen ved, hvad den gemmer. Der er nok ingen tvivl om, at det er mennesker af fornem slægt, der har fået begravelse i så stor en høj med så iøjnefaldende beliggenhed.

To fund fra Tvingstrup antyder måske, hvad der ligger i Tremhøj. Ved bygningen af jernbanen i 1867 blev der under 1,5 km fra Tremhøj gjort fund af to yderst sjældne bronzesværd. Det ene ved Tvingstrupgård, hvor der i en høj blev fundet to egekister, den ene indholdende et sværd. Lidt derfra fandtes en nedgravning med dyreknogler, og igen et bronzesværd. Det skulle være mærkeligt, om ikke Tremhøj indeholder noget tilsvarende.