Post 2. De 15 gravhøje

I en radius på under 350 meter syd for Tremhøj har der incl. Tremhøj ligget mindst 15 gravhøje.Kun Tremhøj er fredet og ligger tillbage. Resten har lidt en skæbne, hvor overpløjning har nedslidt højene til små forhøjninger i landskabet. En gang imellem rammer ploven nu de store sten, gravhøjene er opbygget af.

50 meter øst for denne post blev der ved pløjning i 1980 stødt på en dobbeltgrav, der blev udgravet af Moesgård. Den ene grav indeholdt spidsen af en flintedolk, et lerkar, et stykke bronzeblik, et hængesmykke i skifer samt talrige brændte stumper menneskeben. Den anden grav var tom uden gravgaver. Gravene henføres til dolktiden, – overgangen mellem yngre stenalder og bronzealder omkring år 1800 før Kristus.

Yderligere 300 meter mod øst blev der også i 1980 fundet en grav. Gravkammeret herfra findes nu i en gulvmontre på Tremhøj Museum. I graven blev et stærkt opløst kranie fundet, ellers var graven tom. I nærheden er der siden fundet en stump brændt dolk samt bundet af et lerkar. Tæt ved er der spor efter en boplads med redskaber fra det meste af bondestenalderen.

100 meter mod syd-øst blev en gravhøj fuldstændigt sløjfet i 1886. Der fandtes to store urner og i disse adskillige bronzesager, bl.a. en niptang og en bronzekniv. (Indgik i Dr. Lindemanns samling, Horsens)