Post 5. Bopladsen

For enden af hulvejen er der lavet en bålplads. Det er ikke helt tilfældigt, for her har der før boet mennesker. 10 meter fra bålpladsen ligger der mange afslag af flint på overfladen. Der er ikke fundet økser, men såkaldt "fladehuggede" redskaber, f.eks. stumper af kornsegl, peger på dolktiden som sandsynlig periode for beboelsen. Afslag og redskaber kan ses på Tremhøj Museum. Lige her er jorden lidt sandet, ligger i læ og varmer hurtigt op. Stedet var velegnettil både beboelse, dyrkning af korn samt dyrehold på engen.