Velkommen til Tremhøj Museum - et besøg værd

Udgravning Fredensvej, Tvingstrup

Ved afdækning af ca. 9000 m2 i den nordlige udkant af Tvingstrup by fremkom den østlige del af en landsby fra sen førromersk / tidlig romersk jernalder. I alt 42 hustomter kan udskilles, heraf 13 beboelseshuse, 22 udhuse og 7 staklader /”Diemen”. Der findes spredte hegnsforløb, der giver enkelte fingerpeg om opdelingen i gårdsanlæg. Bebyggelsen indeholdt også talrige gruber, hvorimod ingenbrønde blev påvist. En udateret hørtørringsgrube kan være fra en senere periode.

Læs om udgravningen her.

flintøkse

Det nyeste fund i Tremhøj Museum

Henrik Lykke fandt denne nakkeende af en tyndnakket flintøkse på en marktur, februar 2016.

Flere fotos

Særudstilling om jægerstenalderen under opbygning på Tremhøj Museum.

Tæt på Tremhøj Museum, ved Haldrup Strand, har der ligget en meget stor stenalderboplads med bl.a. særdeles mange fund fra Ertebøllekulturen.

Her er der i ca. 1975-87 foregået en udgravning af pladsen af blandt andre amatørerne Holger Hansen og Frede Morgen, begge Åes. Det har resulteret i samlinger af redskaber og affald i flint, ben, tænder og hjortetak i næsten uhørt mængde.

Så i vinterferien 2015 blev Tremhøj Museum kontaktet og spurgt, om vi ville have en samling fra en helt tredje mand, -afdøde Jens Lund Jensen fra Elbæk, der også havde samlet på Haldrup Strand. Det blev til en meget stor samling flint indeholdende flere hundrede tværpile, flere hundrede skive- og kerneøkser, tusindvis af flækker samt bennåle og tænder.

Derudover har Frede Morgen for nylig indvilliget i at udlåne sin Haldrupsamling til en udstilling på Tremhøj Museum.

Dermed har vi nu mulighed for at lave en helt speciel udstilling med redskaber og affald i sten, træ, ben, tak og tænder fra den lokale jægerstenalder.

Vi viser her billeder af lidt af tingene som en appetitvækker på, at vi planlægger at åbne en særudstilling.