Fortid

På mange måder har mennesker op gennem tiden efterladt sig spor i landskabet.

I takt med, at indlandsisen fortrak fra det område, vi i dag kender som Danmark, skete der en langsom bosættelse af landet. De mennesker, som bosatte sig her, har på forskellige vis efterladt sig spor. Ikke overraskende bosatte de første mennesker sig ved vand, ved fjorde, søer og åer.

Over hele landet kan man se gravhøje, stendysser, rund- og langdysser, gravkamre og skibsætninger. Overvoksede hulveje gemmer sig i skovene rundt omkring i landet og bopladsfund, der vidner om fortids-menneskers tilstedeværelse, pløjes jævnligt op på de danske marker.

Det danske landskab er under hastig forandring. Indenfor få år er landbrugsjorde inddraget til bolig- og industribyggeri. Hermed er mange spor fra alle perioder af oldtidens gravpladser og bebyggelse for altid forsvundet. Museerne har under bygmestres tidspres dog reddet udvalgte arkæologiske spor. Fund og prøver er bragt på magasin til senere undersøgelser.

gravhøj stendysse tremhøj landskap oldtid

Tremhøj

hulvej fortid

Tremhøj hulvej