Oldtidsfund

Forfædrenes arkæologiske spor på matriklen

Flintredskaber fra tiden lige efter istiden fundet på en gammel søbund, der udtørrede i 1930'erne er for tiden til nærmere undersøgelse.

Vådområders jæger-flintfund, f.eks. mikrolitter fra Maglemosetiden og tværpile fra Ertebøllekulturen afgrænser jagtaktiviteter og jægerfamiliers levesteder samtidig med at vise jægernes økosystem.

Sten- og flintøkser fra Tragtbægerkulturen, Enkeltgravskulturen og Dolktid vidner om landbrugsaktivitet. Landbrugserhvervets karakter skifter og ændres undervejs og kulturerne forandres ligesom dets religion. Udnyttelsen af landbrugsjord skifter fra områder med små agerbrugslodder til de lette jorde, velegnet til græs, hø og græsning.

Flintsegl til korn og græs, mejsler til træfældning og tilvirkning samt kværnsten fra forskellige tider kan udpege områderne.

Gravhøje i landskabet med Tremhøj som den mægtigste på 100 meter over havniveau er nutidige pejlemærker i det religiøse og rituelle landskab.

En gammel hulvej kan undersøges og gamle bronzealdergrave og metalsager kan rekonstrueres og genfindes til brug for analyser af det hierarkiske landskab i stærke og afgrænsede høvdingedømmer.

Udpluk af arkæologisk samling fra området omkring gravhøjen Tremhøj som vil indgå i udstillingen på Museet Tremhøj

 

Foto: Henrik Lykke Andersen