Tidslinje

Danmarks oldtid

Yngre Jernalder

 • 750-1050 e.kr. Vikingetid
 • 400-750 e.kr. Germansk jernalder

Ældre Jernalder

 • 0-400 e.kr. Romersk jernalder
 • 500-0 f.kr. Førromersk jernadler

Yngre Bronzealder

 • 1100-500 f.kr.

Ældre Bronzealder

 • 1700-1100 f.kr.

Bondestenalder

 • 2400-1700 f.kr. Dolktid
 • 2800-2400 f.kr. Enkeltgravstid
 • 3300-2800 f.kr. Jættestuetid
 • 3900-3300 f.kr. Dyssetid

Jægerstenalder

 • 13000-3900 f.kr.
jernalderfund

Romersk jernalderfund, Bjerregård

stenøkser

Stenøkser, Fuglsig

stenalderfund

Fund fra Malenelyst