Musemsforeningen Tremhøj

Med oprettelse af museet har vi valgt også at danne en forening.

Det er tænkt at Museumsforeningen Tremhøj skal lede og udvikle aktiviteterne omkring museet. Der er valgt en bestyrelse bestående af både amatørarkæologer, faglærte arkæologer, en geolog og netværkspersoner i omegnens kulturhistoriske foreningsnetværk.

Dermed har vi mulighed for at kombinere og udnytte de forskellige medlemmers kompetencer, så museet bedst muligt dækker forskellige interesseområder og muligheder for aktiviteter.

Sammen skaber vi historie...