Bestyrelsen i Museumsforeningen Tremhøj

Jens Bagge (formand)

Jens er initiativtager til Tremhøj Museum og uddannet cand.agro. Jens er planteforædler, landmand, amatørarkæolog og biavler.

Henrik Lykke Andersen (næstformand)

Henrik er amatørfotograf og biavler. 

Mikael Nissen (kasserer)

Mikael er amatørarkæolog.

Lene Heine Jørgensen

Lene er nysgerrig på fortiden.

Allan Skou Larsen

Allan er uddannet arkæolog.