Landskabet

På nordsiden af Horsens fjord har istidens sidste gletcherfremstød formet et enestående landskab, der gennem oldtiden har brudt på rige levemuligheder for dyr og mennesker.

Ved Haldrup Strand er landet fladt, mod Tvingstrup skyder høje bakker op, og på den fredede gravhøj Tremhøj er højden 100 meter over havet. En niveauforskel på 100 meter indenfor en afstand på blot 4 km.

Bopladser fra jægerstenalderens afslutning - fra Ertebølletiden - findes i den nuværende strandkant ved Horsens Fjord, medens Tremhøj er en bronzealderhøj, der markerer bondestenalderens afslutning.

Tremhøj er den eneste fredede gravhøj tilbage af de ca. 35 høje i området. De andre høje er overpløjede, men ses stadig mange steder på de fremtrædende bakkedrag. Mellem fjorden og Tremhøj er der yderligere en markant forekomst af jernalderbopladser.

I jernalderens høje er der fundet kostbare importvarer af bronze. På slægstgården Malenelyst har Jens Bagge gennem 35 år opbygget en betydelig samling fra egnens bopladser. Samlingen blev registreret i 1983 og igen i 2010.

Egnens randmoræne har leveret råstof - kampesten - til gravhøje og bygninger.

 

gravhøj

Tremhøj

landbrug

Malenelyst