Tremhøj

Gravhøjen der har givet navn til Tremhøj Museum

Tremhøj er en stor bronzealderhøj, der ligger 100 meter over havet nord for Horsens Fjord. Højen er bevokset med enkelte gamle bjergfyr og er meget markant i landskabet. Således kan Tremhøj ses både fra båd ude på Horsens Fjord, men også fra mange steder inde i landet omkring Horsens.

Udsigten fra Tremhøj er fremragende, og man kan se dele af Fyn og Samsø. Der er overblik over hele Horsens By og fjord ligesom der er udsigt til højderyggen, dyne-Larsens lager i Ulldum og til området omkring Yding Skovhøj samt gårdens Hereford-besætning på markerne.

Tremhøj stammer formodentlig fra ældre bronzealder, 1800-1100 f.Kr. Tremhøj er fredet og så vidt vides, er der ikke gravet i højen, så ingen ved, hvad den gemmer. Der er nok ingen tvivl om, at det er mennesker af fornem slægt, der har fået begravelse i så stor en høj med så iøjnefaldende beliggenhed.

To fund fra Tvingstrup antyder måske, hvad der ligger i Tremhøj. Ved etablering af jernbanen i 1867 blev der under 1,5 km fra Tremhøj gjort fund af to yderst sjældne bronzesværd. Det ene ved Tvingstrupgård, hvor der i en høj blev fundet to egekister, den ene indholdende et sværd. Lidt derfra fandtes en nedgravning med dyreknogler, og igen et bronzesværd. Det skulle være mærkeligt, om ikke Tremhøj indeholder noget tilsvarende.

Der vil fremover blive adgang til Tremhøj fra gården Malenelyst, der også huser Tremhøj Museum med fund fra området. Der vil være adgang på museets åbningsdage eller efter aftale med Jens Bagge. Medbring kikkert og helst skiftesko, hvis du også vil besøge Tremhøj Museum i forbindelse med markturen.

Adgangen vil være på en trampesti i skellet eller over marken alt efter afgrøde og tid på året. Selve opstigningen på Tremhøj skal ske fra nord, så der sker mindst mulig skade ved færdsel på højen. Mod syd er Tremhøj meget stejl og her kan man risikere at skade højen, hvis man ikke tager hensyn.

gravhøj

gravhøj

Foto: Hanne Viola Pedersen