Initiativstager

Initiativet til at starte et nyt museum i nærheden af Horsens kommer fra Jens Bagge, i et samarbejde med Museumsforeningen Tremhøj. 

Jens Bagge er planteforædler, landmand, biavler og amatørarkæolog og medlem af Østjydske Amatør Arkæologer, Aarhus og formand for LAG Horsens – Horsens Lokale Aktionsgruppe for udvikling i landdistrikterne.

Jens Bagge har med stor omhu helt tilbage fra barndommen samlet mange oldsager på den fædrene jord. Den store interesse for amatørarkeologi mynder nu ud i etableringen af Tremhøj Museum i en kampestenslænge fra 1865 på slægtsgården Malenelyst.

Malenelyst ligger i et kuperet terræn mellem Tvingstrup og Haldrup med vådområder mod syd, øst og vest. Højest ligger Tremhøj med en højde på 100 m. over havet. Herfra ses Horsens Fjord som et varieret og afvekslende kystlandskab med tilstødende områder, der afspejler istidens processer med landhævning, tunneldale og bakkedrag.

Der er planlagt samarbejde med Moesgård Museum, Glud Museum, Serridslev Børnebondegård m.fl.

amatørarkæolog

Jens Bagge