En guidet tur på Tvingstrup marker

Markvandringen " Min fædrene jord gennem 5000 år " fandt sted den 5. september 2010

Der var vel mødt op af interesserede og vejrguderne viste sig fra sin bedste side med solskin og lunt vejr.

Vandringen gik i kuperet terræn og strækkede sig over 2-3 km. Allan Skou Larsen, arkæolog fra Horsens Museum, berettede sammen med Jens Bagge om funden og fundpladserne.

Oldtidsfundene var udstillet der hvor de blev fundet så besøgerne både kunne se og røre ved de enkelte ting.

Arr. var Horsens Museum, Museumsforeningen Tremhøj og amatørarkæolog Jens Bagge

Foto: Henrik Lykke Andersen og David Storslett

Min fædrene jord gennem 5000 år - se pilespidserne, dolkene og gravhøjene på marken.

Nye kulturer opstod i slutningen af bondestenalderen. Den guidede tur giver bud på nogle lokale arkæologiske problemstillinger.

Var det en ny bueskydende krigerkultur, der overtog de gamle områder bag Tvingstrup tæt på fjorden?

Var det her - ved foden af den 100 m. høje gravhøj Tremhøj, den første handel og udveksling af metalsager blev kontrolleret?

Kan vi rekonstruere oldtidens forløb af veje fra Østbirk over Tremhøj til kysten?

Her kan fundene opleves i deres egne omgivelser, for her boede oldtidsmennesket fra flere faser af bondestenalderen. Der er pilespidser fra enkeltgravskulturen, dolke fra dolketid samt fund fra bronzealderen og jernalderen. Her byggede de første bønder deres gravhøje for 4-5000 år siden som symbol på slægtskabets fædre.

Området byder på betydelige landskabsmæssige, geologiske og kulturhistoriske værdier og de varierende subsistensøkonomiske muligheder gennem alle tidsfaser, har givet gode muligheder for at udvikle oldtissamfundet her, ikke mindst de første metal-bærerne kulturer.

Oppe fra gravhøjen Tremhøj kunne man - hvis alle lokale gravhøje var intakte i dag - se yderligere 34 små og store gravhøje. Måske kan man rekonstruere noget af det gamle kulturlandskab med gammel agerjord, græsningsarealer, bopladser, begravelser og oldtidsveje - bl.a. vejene til og fra kystens aktivitetssteder, anlægspladser osv.