Året der gik 2017

2017 blev et år, hvor tiden på Tremhøj Museum blev brugt på at rekognoscere på markerne omkring museet og ved Horsens fjord, og vi vil gerne fortælle lidt om, hvad der stadigt er muligt at finde, hvis man er betaget af arkæologi:

Vi havde bl.a. et arrangement, hvor medlemmerne af museumsforeningen kunne lære at gøre fund på marken, -faktisk er kunsten for mange nystartede at kende flint, der har været i menneskehænder. ”Er det her noget” er et spørgsmål, vi hører meget tit. Alle fandt på dagen både afslag og potteskår. Allan Skou Larsen vendte senere tilbage og gik med et bedsteforældrepar og deres barnebarn på Fuglsigs marker. Her var Allan både heldig og dygtig da han fandt skaftet af en flintdolk.

Jens Bagge færdes naturligvis også meget på sine marker på Tremhøjvej. Igen blev det til fund på turene rundt til muldvarpefælderne. Han fandt bl.a. en fin skaftungepil fra enkeltgravskultur og to fragmenter af tyndnakkede økser og et par skrabere på Bjerregårds mark. Her er det pudsige, at alt blev fundet på et kvarter, hvor der ellers aldrig før er fundet noget.

Omkring Tremhøj er fundene fra bondestenalder, bronzealder og jernalder.  Ved en nærliggende sø, er der gjort fund fra både Bromme-, Maglemose- og Ertebølletid. Alle perioder er fra jægerstenalderen. Her har jægerne gjort ophold på en strategisk, optimalt beliggende jagtplads som faktisk også senere blev besøgt af mennesker i bondestenalderen.

Af fund fra 2017 herfra kan nævnes et meget vådt, moseagtigt område, hvorfra der er opsamlet en særligt fin mikrolit og en flække med meget ”friske” kanter. En gravning i nærheden sandsynliggør, er der her er mulighed for at udgrave genstande af både træ og ben/tak.

Der blev også gjort fund af en lidt overset karakter, når man nu bare sådan går på marken. Syd for Horsens Fjord fandt Jens en stor plet med hvidbrændt, krakeleret flint, og ved man, at dette sandsynligvis er bunden af en af Tragtbægerkulturens jættestuer/megalitter, er disse tomter lette at erkende og vigtige at få registreret. I dette afgrænsede område er der nu fundet spor af 5 sløjfede megalitgrave de seneste år.

Atter i 2017 blev der gjort nogle fund af ”nye” pladser. Bl.a. én fra jernalder med oppløjet keramik og ben mellem hinanden. Men især spændende er de små stenalderpladser med flint, som der er relativt mange af. Leder man efter dem er det vigtigt at kunne kende især afslag med slagbuler. Det er ofte affald fra redskabsproduktion, og er der mange afslag i et område dukker der også redskaber op. Det vil typisk være skiveskrabere, flækkeredskaber og stumper af slebne økser og mejsler.

Som det ses, er der stadig meget at finde på markerne ligesom alle er velkomne til at besøge Tremhøj Museums samling for at lære tingene at kende.