Post 6. Jernalderområdet

Her syd for Malenelyst ligger et stort område med spor af jernalderens mennesker. Under overfladen findes der bl.a. brolægninger. Der findes ildsprængte sten fra madlavning og på overfladen kan der samles tusindvis af små potteskår fra Romersk jernalder omkring år 0.Lidt øst for denne post samt 50 meter mod nordvest er der fundet rige begravelser.

I en høj mod øst fandtes ved sløjfning mange urner i den. Højen var 14 fod høj, 6 til 8 fod under toppen fandtes rester af et bronzekar med 2 løst liggende hanke, efter beskrivelsen aldeles som Worsaa; Nordiske oldsager (1859) Nr. 301 (fra jernalderen).

Mod nordvest blev højen også sløjfet i 1800 tallet. Det viste sig, at der uden om højen fandtes en stenkappe, dannet af 3 kredse store sten, der stod på enden. Kredsene stod ovenpå hinanden og aftog i tværmål opad.

I midten af højen fandtes rester af et bronzekar, "så vidt som et almindeligt mælkefad". Sagerne fra begge høje købtes af en branddirektør fra Odder, – øv.

250 meter mod vest er et område, der på gamle kort kaldes "Femhøje". 4 høje herfra er førhen beskrevet som sløjfet og udgravet. Der blev bl.a. fundet "stenhamre", – stridsøkser?

Faktiskt fandt nabosønnen, Jens Pedersen, her i 2013 stenene fra en grav. Graven blev målt ind med GPS af Horsens Museum. Stenene ligger stadig dér i jorden og vi ved, hvor graven er.